Apel ZSPD do giełd transportowych

W związku z najazdem wojsk Federacji Rosyjskiej przy wsparciu Republiki Białorusi na Ukrainę coraz więcej firm odcina się od jakiejkolwiek współpracy z podmiotami, które pochodzą i mają jakiekolwiek powiązania finansowe i własnościowe z Federacją Rosyjską. Dotyczy to praktycznie wszystkich branż i w swoim założeniu ma utrudnić bądź wręcz uniemożliwić jakąkolwiek działalność tychże firm. W konsekwencji ma doprowadzić to do zatrzymania finasowania działalności armii rosyjskiej.

Dlatego też zwracamy się z apelem do wszystkich działających na terenie Unii Europejskiej firm prowadzących giełdy ładunkowe, o natychmiastowe wyłączenie (wraz z usunięciem informacji kontaktowych) wszystkich firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych działających zarówno z terytorium Federacji Rosyjskiej lub Białorusi jak i tych, które pomimo faktycznej rejestracji na terenie Unii Europejskiej pochodzą z Rosji lub Białorusi  (oddziały, firmy córki, itp.). Tylko całkowite odcięcie wszystkich firm rosyjskich i białoruskich od dostępu do rynku europejskiego doprowadzi do załamania się gospodarki rosyjskiej i w konsekwencji zatrzymania finansowania zbrodniczej działalności armii rosyjskiej.

                                                                                   Zarząd ZSPD

tab1
Scroll to Top
Scroll to Top