Niemcy: opłaty drogowe dla pojazdów pow. 3,5 t.

Od 1 lipca 2024 r. wchodzi w życie obowiązek uiszczania opłat drogowych za pojazdy o maksymalnej masie całkowitej (MMC) przekraczającej 3,5 tony. Nowy obowiązek dotyczy wyłącznie pojazdów przeznaczonych do transportu towarów lub używanych do tego celu. W przypadku pojazdu z przyczepą obowiązek dokonywania opłat drogowych jest tylko wtedy, gdy maksymalna masa całkowita ciągnika przekracza 3,5 tony.

Więcej na stronie Toll Collect

tab1
Scroll to Top
Scroll to Top