Ubezpieczenie do licencji

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla przewoźników drogowych/przedsiebiorców którzy ubiegają się o wydanie zezwolenia/licencji lub dodatkowego wypisu z licencji – dla udokumentowania posiadania minimalnej zdolności finansowej.

  • Szybkość zakupu – zakup polisy w ciągu kilku minut, bez wychodzenia z domu, polisę otrzymasz natychmiast, e-mailem;
  • Minimum formalności – prosty wniosek bez potrzeby podawania numerów rejestracyjnych pojazdów;
  • Praktyczne rozwiązanie – podwyższenie sumy ubezpieczeniowej w związku z nabyciem kolejnego pojazdu następuje w drodze aneksu;
  • Najniższe ceny

Licencja na transport
Od 04 grudnia 2011 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1071/2009 z dnia 21 października 2006 wprowadzające ujednolicone zasady dostępu do zawodu dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Rozporządzenie wprowadza obowiązek udokumentowania sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy w postaci, m.in. ubezpieczenia na pierwszy pojazd w kwocie 9000 EUR i każdy następny w kwocie 5000 EUR.
Od 21 maja 2022 r. obowiązek posiadania licencji na transport obejmuje pojazdy od 2,5 do 3.5t. w transporcie towarowym. Wymagane zabezpieczenie na pierwszy pojazd wynosi 1 800 EUR i 900 EUR na każdy kolejny. 

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02–672 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171062.

Przedmiot Ubezpieczenia
Ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, zapewni Ubezpieczonemu wymóg minimalnej zdolności finansowej określonej w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/ 2009 z dnia 21 października 2009 r., ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Jak uzyskać polisę?
1. Pobierz formularz wniosku:

2. Wypełnij zgodnie ze stanem faktycznym;
3. Wypełniony formularz prześlij na adres e-mail: ubezpieczenia@stowarzyszenie.szn.pl
lub dostarcz do:
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych
ul. Południowa 15, 71-001 Szczecin

tel/fax. 91 482 23 31, 91 482 21 03, 601 412 780, 603 066 655

tab1
Scroll to Top
Scroll to Top