Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych

Począwszy od 2023 r., do dnia 31 marca każdego roku, przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą zobligowani do składania corocznych oświadczeń o liczbie osób zatrudnionych osób, organowi który wydał zezwolenie.

Jeśli zezwolenie zostało wydane przez GITD to oświadczenia można składać przez ePUAP
W przypadku, gdy zezwolenie zostało wydane przez Starostwo, należy kontaktować się z miejscowym urzędem. 

Pełna informacja dostępna na stronie GITD.

tab1
Scroll to Top
Scroll to Top