Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Wysoka zdawalność – egzamin w dniu 13 listopada 2021 r. zdało 75 % uczestników kursu!

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu państwowego z zakresu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym przewoźników drogowych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity z dnia 17.06.2016 r).

Zapewniamy:
– sześciodniowy kurs (48 godzin, zajęcia w godz. 9.00 – 16.30) omówienie w formie wykładów, ćwiczeń i konsultacji zagadnień, które obejmuje egzamin państwowy wg. planu nauczania:

– materiały dydaktyczne w cenie kursu (ponad 650 aktualnych pytań egzaminacyjnych i 25 aktualnych zadań egzaminacyjnych z 2019/2020/2021/2022 r.) oraz książka „Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego” ATUT-BM Sp. z o.o., Warszawa 2023, (opis książki);
dodatkowy dzień szkolenia z rozwiązywania zadań egzaminacyjnych – 5 godzin ćwiczeń;
– catering w każdy dzień szkolenia (kawa, herbata, dodatki, zestawy sałatkowe);
– kompleksową i bezpłatną obsługę dotyczącą złożenia, wysłania wniosku o przystąpienie do egzaminu oraz wydania certyfikatu kompetencji zawodowych przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

Zakres tematyczny kursu spełnia wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

Zajęcia obejmują zagadnienia z: prawa cywilnego, handlowego, socjalnego, prawa podatkowego, rachunkowości, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, dostęp do rynku transportu drogowego, normy techniczne i techniczne aspekty działalności, bezpieczeństwo drogowe, rozwiązywanie zadań problemowych wymaganych na egzaminie państwowym. Wykłady prowadzą wysokiej klasy specjaliści: radcy prawni, dr rachunkowości, praktycy, pracownicy administracji publicznej.

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych jest organizatorem Regionalnego Ośrodka Egzaminacyjnego CPC w Szczecinie.

Zakres wymaganej wiedzy na egzaminie państwowym
Testy i zadania egzaminacyjne CPC

Cena: 1490 zł brutto

Kontakt:
tel/fax. 91 482-22-67, 91 482-23-31
kom. 601 412 780, 601 412 614
e-mail: szkolenia@stowarzyszenie.szn.pl

Najbliższy kurs: 20, 21, 22, 28, 29 październik, 4 listopada 2023 
Kolejny kurs: luty 2024  

Egzamin w Szczecinie: 13 maj 2023
Kolejny egzamin: 25 listopada 2023

Plan egzaminów
Sprawdź termin egzaminu 

Scroll to Top
Scroll to Top