Odpady w systemie SENT od 22 lutego 2022 r.

W celu uszczelnienia rynku gospodarowania odpadami oraz przeciwdziałania uszczupleniom w zakresie podatku VAT, związanych z obrotem odpadami, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wspólnie z Krajową Administracją Skarbową opracowali nowelizację przepisów wykonawczych do ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Będzie ona polegała na zobowiązaniu przedsiębiorstw, zajmujących się transgranicznym obrotem odpadami, do rejestrowania każdego przewozu odpadów poprzez elektroniczną platformę PUESC Ministerstwa Finansów.

Na podmiocie dokonującym zgłoszenia ciąży obowiązek prawidłowego określenia m.in. rodzaju towaru czy też pozycji CN. Narzędziem pomocniczym klasyfikowania towaru do kodów Nomenklatury Scalonej jest przeglądarka taryfowa – system ISZTAR

Szczegóły pod LINKIEM.

tab1
Scroll to Top
Scroll to Top